Laatste 10 meldingen

Hieronder vindt u een overzicht van de meldingen die wij hebben mogen ontvangen. Voor het verkijgen van gedetailleerde informatie kunt u de onderlijnde titel van de melding aanklikken. In het submenu links kunt u snel een keuze maken in de te raadplegen meldingen.


Bedreigd: Het Hof met de Zwartrand - Sas van Gent
Geplaatst op: 27-11-2018
Status: In behandeling
Plaats: Sas van Gent
Omschrijving:

Rijksmonumentale boerderij in zeer goede onderhoudsstaat wordt in ruimtelijke zin bedreigd door in nabijheid te bouwen windmolensBedreigd: Dwarshuis St. Anna ter Muiden - St Anna ter Muiden
Geplaatst op: 12-10-2018
Status: In behandeling
Plaats: St Anna ter Muiden
Omschrijving:

Monument in de gemeente Sluis Adres: Anworpstraat 10 Object: Dwarshuis Postcode: 4524 JP Plaats: Sluis Gemeente: Gemeente Sluis Regio: Zeeuws-Vlaanderen Provincie: Zeeland Details Categorie: Gebouwen, woonhuizen Monumentnr: Rce:33936 Functie: Woonhuis Wiki: Lijst van rijksmonumenten in Sint Anna ter Muiden Dit rijksmonument mag kennelijk gesloopt worden in het beschermd dorpsgezicht te Sint Anna ter Muiden. zie onder: https://www.jaap.nl/te-koop/zeeland/zeeuws-vlaanderen/sluis/4524jp/anworpstraat+10/14956182/overzicht#Overig: Woonhuizen St Anna ter Muiden - St Anna ter Muiden
Geplaatst op: 12-10-2018
Status: In behandeling
Plaats: St Anna ter Muiden
Omschrijving:

Voorontwerp bestemmingsplan 'Marktplein 10-11 Sluis' Burgemeester en wethouders van Sluis maken op grond van de Inspraakverordening gemeente Sluis bekend dat het voorontwerp bestemmingsplan 'Marktplein 10-11 Sluis' ter inzage wordt gelegd. Ter plaatse van de bestaande schuur op het perceel Marktplein 11 Sluis worden twee woningen gerealiseerd. De wijzigingsbevoegdheid voor de toevoeging van een woning op het perceel Marktplein 10 Sluis wordt wegbestemd. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 4 oktober 2018 gedurende zes weken (tot en met 14 november 2018) voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg. De stukken zijn ook in te zien via www.gemeentesluis.nl en de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpmarktplein1011-VO01). Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met M. den Boeft via telefoonnummer 14011Bedreigd: boerderij Westkapelle - westkapelle
Geplaatst op: 05-09-2018
Status: In behandeling
Plaats: westkapelle
Omschrijving:

Nieuwe eigenaar is van plan de boerderij te slopen. Vergunning hiervoor is inmiddels ingediend bij gemeente.Overig: Robin Lie - Waterlandkerkje
Geplaatst op: 24-08-2018
Status: In behandeling
Plaats: Waterlandkerkje
Omschrijving:

Zilveren dukaat, 1/8 daaler, Pietje

blank


Bedreigd: Wegbeplanting populieren - Vrouwenpolder
Geplaatst op: 03-08-2018
Status: Afgerond
Plaats: Vrouwenpolder
Omschrijving:

Beeldbepalende wegbeplanting dreigt te worden gekapt. Beeld bepalend door hogte en plantafstand. Staat van bomen is dusdanig dat ze bij voldoende onderhoud nog een decenium meekunnenOverig: Vondst op landbouwperceel (fundering?) - Zuiddorpe
Geplaatst op: 20-07-2018
Status: In behandeling
Plaats: Zuiddorpe
Omschrijving:

Dag, ik heb al jaren een fascinatie voor archeologie en cultuurhistorie. Af en toe speel ik een beetje met de ahn viewer. Nu heb ik een tijd geleden een vondst gedaan op een landbouwperceel tegenover mijn ouderlijk huis (vrouwstraat 4 4574nt zuiddorpe). Ik heb zelf geen idee wat het ksn zijn, wel kan ik het op kaartmateriaal vd laatste eeuw of drie niet terugvinden. Ik ben eigenlijk erg benieuwd nasr wat het object kan zijn. Het is ongeveer 50m lang en 30m breed volgens de ahn. Het doet erg denken aan een fundering. Screenshot is bijgevoegd. Kan hier onderzoek nasr gedaan worden?

blank


Bedreigd: Station Stoomtram Walcheren Westkapelle - Westkapelle
Geplaatst op: 05-06-2018
Status: In behandeling
Plaats: Westkapelle
Omschrijving:

Geheel staat op de nominatie prive verkocht te gaan worden tbv restauratie. Thans is met name de voorgevel en aanbouw met platdak in nog originele staat. Deur en raam wachtruimte, schoorsteen, platdak, dakkapel en binnenzijde nog grotendeels origineel.

blank


Bedreigd: arbeidershuisje - Biervliet buitengebied
Geplaatst op: 08-05-2018
Status: In behandeling
Plaats: Biervliet buitengebied
Omschrijving:

Het huisje, gemeubileerd in originele staat, met pomp en buitentoilet dreigt verkocht te worden en afgebroken. Wij (buren)boden aan om het te kopen en te bewaren als museumpje maar om commerciële redenen gaat dit niet door. De makelaar verdient meer als er een nieuw huis wordt gebouwd.

blank


Bedreigd: Militair object Arsenaal - Vlissingen
Geplaatst op: 08-03-2018
Status: In behandeling
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Nieuwbouwplannen voor hoogbouw pal voor het monument. Hierdoor wordt het Arsenaal als het ware 'ingepakt' en wordt minder stadsbepalend. Visuele impact van de beoogde ontwikkeling onacceptabel en door extra hoogbouw kans op windschade.

blank

De laatste website aanpassingen hebben op 4 december 2018 plaatsgevonden.

Meldingen op kaart
 
Gemeld
Geen meldingen...
Meer...
 
In behandeling
Meer...
 
Afgerond
Meer...
 

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

Meldpunt Erfgoed Zeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.