Laatste 10 meldingen

Hieronder vindt u een overzicht van de meldingen die wij hebben mogen ontvangen. Voor het verkijgen van gedetailleerde informatie kunt u de onderlijnde titel van de melding aanklikken. In het submenu links kunt u snel een keuze maken in de te raadplegen meldingen.


Bedreigd: wagenmakerij naast d'Ouwe Smisse - Zonnemaire
Geplaatst op: 02-01-2017
Status: In behandeling
Plaats: Zonnemaire
Omschrijving:

het betreft de voormalige wagenmakerij van Kees Everwijn, gelegen direct naast wat vroeger de smidse was. Logisch ook natuurlijk omdat er voor de bouw van wagens samengewerkt moest worden. Het houten gebouw is nu in gebruik als opslag van voorraden van proeverij/café d'Ouwe Smisse. Er is een enorm achterstallig onderhoud. Ik heb begrepen dat de uitbater van het café slechts huurder is en dat de eigenaar (die elders woont) niets aan onderhoud wil doen. Ik vind dat zorgelijk en ook onbegrijpelijk. Ook omdat het gebouw direct aan de openbare weg ligt. In Amsterdam zou je een gemeentelijke aanschrijving krijgen, maar blijkbaar bestaat zoiets niet op Schouwen Duiveland. Maar het gaat mij nog meer om de historische waarde, in samenhang met de smidse. Het vertelt zo mooi iets over de landbouwgeschiedenis van zo'n dorp. (ps: ik ben part time bewoner in Zonnemaire, mijn geboortedorp)

blank


Overig: Mosselaak TH51 brave hendrik - Warns
Geplaatst op: 11-12-2016
Status: Afgerond
Plaats: Warns
Omschrijving:

Laatste mosselaak die in Zeeland heeft dienst gedaan, gevist.Ondergewaardeerd: Historische schepen -
Geplaatst op: 09-11-2016
Status: In behandeling
Plaats:
Omschrijving:

historische schepen worden bedreigd met bestaansrecht i.v.m. overbodige regelgeving vanuit europa.

blank


Bedreigd: voormalige kleuterschool - sint-maartensdijk
Geplaatst op: 04-10-2016
Status: Afgerond
Plaats: sint-maartensdijk
Omschrijving:

De voormalige kleuterschool werd na de ramp geschonken door de stichting Radda Barnen - red de kinderen - uit Zweden. Het is een Zweeds houten gebouw berekend op winters met een pak sneeuw, dus met dubbele ramen en een trapje. Van de jaren 50 tot 1972 (?) was het de kleuterschool voor zowel de openbare als christelijke school. Vlakbij stonden ook 2 houten woningen, een groene kruisgebouw en nog een geschonken gebouw. Deze gebouwen zijn langer geleden gesloopt. De gemeente heeft onlangs geld beschikbaar gemaakt om de kleuterschool te slopen.Overig: brug over de Kaai in Sluis - Sluis
Geplaatst op: 04-10-2016
Status: In behandeling
Plaats: Sluis
Omschrijving:

Gemeente is van plan toestemming te verlening tot de aanleg van een loopbrug over de Kaai in Sluis. Woensdag 12 oktober 2016 om 19.30 uur mag ik gebruik maken van het inspreekrecht bij de vergadering in het Belfort ( commissie Ruimte van de Gemeente). Ik heb een bezwaarschrift ingediend. Vele inwoners van Sluis zijn er absoluut op tegen dat er een brug komt.

blank


Bedreigd: Marinesluis - Vlissingen
Geplaatst op: 04-10-2016
Status: In behandeling
Plaats: Vlissingen
Omschrijving:

Metselwerk verbrokkeld aan de binnensluis zijde van onder de Arduinse dekzerken tevens zijn de muren zwaar begroeid met vlinderstruiken en andere planten ook waar de bronzen halsbeugel in de sluisdeurkas zit komt niet tot zijn recht.Bedreigd: electriciteitshuisje - Nieuw en Sint Joosland
Geplaatst op: 04-10-2016
Status: In behandeling
Plaats: Nieuw en Sint Joosland
Omschrijving:

Electriciteitshuisje gaat op korte termijn gesloopt worden, aangezien eigenaar Delta onderhoud te duur vindt nu nieuwe electriciteitskasten geplaatst zijn. Gemeente heeft toestemming tot sloop gegeven, aangezien het object geen juridisch beschermde status heeft.

blank


Bedreigd: Klokuurwerk kerken Hulst en Graauw - Hulst en Graauw
Geplaatst op: 31-08-2016
Status: In behandeling
Plaats: Hulst en Graauw
Omschrijving:

Het klokuurwerk van de basiliek in Hulst en waarschijnlijk ook het klokuurwerk van de kerk op Graauw (eveneens een rijksmonument) wordt al sinds jaar en dag niet door de gemeente Hulst onderhouden. De Gemeente heeft indertijd bij de restauratie geclaimd dat de toren haar eigendom is en met de kerk Graauw heeft de gemeente Hulst de afspraak dat zij het onderhoud van de klok voor haar rekening neemt. Met name het uurwerk van de basiliek zou ernstig door roest zijn aangetast. Over het onderhoud van de kerktop Graauw is geen concrete informatie voor handen. Dat de klok van de basiliek nog de uren,kwartieren en het halve uur slaat komt doordat de klok iedere minuut een signaal van een satelliet ontvangt en op die manier wordt de klok aan het werk gehouden. De klok op Graauw zou eveneens per satelliet aan de slag blijven.Bedreigd: RK Kerk Gearadus Majella - Terhole
Geplaatst op: 10-04-2016
Status: In behandeling
Plaats: Terhole
Omschrijving:

In verband met sluiting is (her) bestemming onzeker. Het doel van de Dorpsraad iss het gebouw te behouden voor de gemeenschap in Terhole en dusdanig aan te passen, dat het gebouw geschikt wordt voor sociale en culturele activiteiten, zonder het aanwezige dorpshuis concurrentie aan te doen. Maar de vraag is: hoe organiseer of realiseer je dat?

blank


Bedreigd: Schelphoek - Serooskerke Schouwen
Geplaatst op: 23-03-2016
Status: Afgerond
Plaats: Serooskerke Schouwen
Omschrijving:

Het natuurgebied De Schelphoek ligt aan de zuidkust van Schouwen Duiveland en is ontstaan door de watersnoodramp van 1953. Er ontstond een enorme dijkbreuk. Het is de enige dijkbreuk in Zeeland die in 1953 niet gedicht kon worden. Pas een half jaar na de ramp in augustus 1953 werd het ondergelopen gebied van 520 meter breed met een diepte van 38 meter omsloten door een ruim 4 kilometer lange ringdijk van 235 caissons. Meer dan 200 hectare aan landbouwgrond ging hiermee verloren. De laatst aangebrachte caisson, het Phoenix caisson, steekt nu nog steeds boven de dijk uit en is een mooi uitkijkpunt. Buitendijks, zijn hier duizenden kustvogels. Ook zijn hier bruinvissen te spotten. Het binnendijkse krekengebied, ontstaan door de ramp, is buiten de historie, vooral rijk aan planten en dieren. Dankzij het aanwezige zout in de kreek vriest deze bijna nooit dicht zodat er ook in de winter veel watervogels te zien zijn. In 1956 plantte Staatsbosbeheer een bos, volgens een ontwerp van landschapsarchitect Nico de Jong. De huidige zeedijk en de nollen vormen de ruimtelijke ruggengraat van de Schelphoek. Alle landschapselementen zijn met de dijk verbonden. Binnendijks is de dijk voor een deel omzoomd door het kreekbos en buitendijks ligt de grote wateroppervlakte van de Oosterschelde en de schorren en slikken. Dit maakt de Schelphoek een beschutte plek met daarbij weer een groot contrast tussen de beide zijden van de dijk ‚Äď het beschutte en gesloten karakter van het kreekbos en het meer open en ruwe karakter van het buitendijkse water van de Schelphoek met de overblijfselen van de werkhaven (van 1967 tot 1986 voor aanbouw van Oosterscheldekering) De Schelphoek maakt deel uit van het Nationaal Park Oosterschelde. De Schelphoek is eveneens Natura 2000 gebied en onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur waarmee de natuur hier zou moeten worden beschermd door Europese regelgeving. Helaas is n deel niet beschermd (o.a. havenplateau) en gemeente en projectontwikkelaars zien hier hun kans. Op dit moment zijn slechts enkele elementen als cultureel historisch waardevol aangemerkt door de gemeente Schouwen Duiveland. Naar onze mening zou het totale Schelphoekgebied als 1 geheel als cultuurhistorisch benoemd dienen te worden. De gehele baai, het totale buitendijkse gebied inclusief de unieke ringdijk en het binnendijkse bos en krekengebied zou niet opengesteld mogen worden voor bebouwing. Dit is de enige plek in Nederland waar nu nog de gevolgen van de Ramp van 1953 zichtbaar zijn. Kijkende vanaf de huidige unieke, 4 kilometer lange, nog onbebouwde ringdijk opgebouwd uit 235 caissons kijkt men uit over de ruime ontstane baai wat voor 1953 nog land was en kijkt men naar de ‚Äúvoormalige zeedijk‚ÄĚ die men nooit meer heeft dicht gekregen. Ook fietsend of wandelend over de dijk van de zuidkust van Schouwen ontvouwt het zicht op de nu nog onbebouwde (maar bedreigde) baai van de Schelphoek zich en fiets je voorbij alle landschapselementen. Wij van BIRDS (Burger Initiatief Red de Schelphoek) vertegenwoordigen op dit moment 1883 mensen, bestaande uit inwoners van Schouwen Duiveland, recreanten en toeristen uit binnen- en buitenland die willen dat het gebied zo blijft als het nu is. Ondanks alle tegenstand vanuit de samenleving wordt momenteel een nieuw bestemmingsplan voorbereid met uitgangspunt bebouwing. Daarom vragen wij graag uw aandacht voor dit bedreigde maar zeker ook ondergewaardeerde unieke gebied. Met vriendelijke groet, BIRDS (Burger Initiatief Red de Schelphoek) www.schelphoeknatuurlijk.nl info@schelphoeknatuurlijk.nl

blank

De laatste website aanpassingen hebben op 24 januari 2017 plaatsgevonden.

Meldingen op kaart
 
Gemeld
Geen meldingen...
Meer...
 
In behandeling
Meer...
 
Afgerond
Meer...
 

Deze website maakt gebruik van cookies

Ok, ga verder Nee, cookies uitschakelen

Meldpunt Erfgoed Zeeland gebruikt webstatistieken ter verbetering van de website. Meer informatie is beschikbaar in
ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.